top of page

Biz Kimiz?

T-Fon, zamanın ruhunu yakalamış, teknolojik altyapısı güçlü, ufkunu geniş tutan büyüme odaklı girişimcileri destekleyen bir sermaye ve yatırım fonudur.

Temel amacı, iş dünyasının önde gelen sivil toplum gönüllüleri ekosistemi içinde yer alarak, azınlık yatırım gerçekleştireceği Türkiye merkezli şirketlerin finansal, stratejik ve operasyonel ihtiyaçlarına destek sunarak söz konusu şirketlerin daha rekabetçi ve kârlı hale gelmelerini hedeflemektedir.

Skyscrapers_edited.jpg

GSYF (Girişim Sermayesi Yatırım Fonları)

•    Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) SPK mevzuatına tabi bulunan portföy yönetim şirketleri tarafından iç tüzük ile kurulan tüzel kişiliği bulunmayan süreli yapılardır. GSYF yatırımını yalnızca nitelikli yatırımcılar gerçekleştirebilmektedir.

 

•    GSYF’lerin yatırımcılara sağladığı vergi avantajları:

 

•    Kurumlar Vergisi İstisnası: Kurumsal yatırımcıların GSYF’lerden elde ettikleri kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi (GSYF katılma paylarının 3. kişilere satılması durumunda ise, söz konusu GSYF katılma paylarının en az 2 yıl aktifte yer alması şartıyla, doğacak kazancın %25’inin kurumlar vergisine tabi olması)

•    Kurumlar Vergisi Matrah Ertelemesi: Kurumsal yatırımcıların GSYF’lere yaptıkları yatırımların kurumlar vergisi matrahından indirilmesi, GSYF yatırımının sona ermesiyle önceden indirilen tutarın nominal olarak kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi (Genel Kurulda kar dağıtım tablosu ile ayrılan girişim sermayesi fonu karşılığının yıl sonuna kadar GSYF yatırımına yönlendirilmesi, bilançoda ayrılan girişim sermayesi fonu karşılığının beyan edilen kurum kazancının %10’u ve özsermayenin %20’si ile sınırlı olması şartlarıyla)

•    Gelir Vergisi İstisnası: Bireysel yatırımcılarda 2 yıldan fazla süreyle elde tutmak suretiyle GSYF’lerden elde ettikleri kazançların gelir vergisinden istisna olması

 

•    Kurumlar vergisi beyannamesinde Ar-Ge veya Teknopark istisnası indirim tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan firmaların indirim tutarının %2’si tutarında girişim sermayesi yatırımı yapmasının zorunlu olması (GSYF katılma payı, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da teknoparklardaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye yatırımı), ilgili düzenlemeye uyulmaması halinde indirim konusu yapılan yıllık tutarın %20’sinin indirime konu edilememesi

1432397_edited.jpg

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Orhan TURAN, 18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Orhan TURAN

ali-avci_edited.jpg

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Ali AVCI, TÜRKONFED'de 2015-2018 dönemi yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Avcı, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Avcı, 2018-2021 döneminde TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdürüyor.

Ali AVCI

bgmxKaUW_400x400_edited.jpg

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Mehmet Salih ÖZEN, Dokay Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKONFED Saymanı ve Başkan Yardımcısıdır.

Mehmet Salih ÖZEN

riza-kutlusoy-is-yatirim-genel-muduru-oldu-23997-552016092255-1240x698.jpeg

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Rıza İhsan KUTLUSOY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur; kariyerine 1988 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır.

Rıza İhsan KUTLUSOY

alim-murat-ozgen-1133841098.png

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Alim Murat ÖZGEN, 2002 yılında katıldığı İş Girişim Sermayesinde 2006 yılından beri Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. İş Girişim Sermayesinin tüm yatırım süreçlerinin içerisinde yer alan Alim Murat Özgen, Yatırım Komitesi üyesidir ve bir çok portföy şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Alim Murat ÖZGEN

6156f0d059091f30fcf40193_selami-duz.png

T-Fon Yatırım Komitesi Üyesi ve Kurucusu Selami DÜZ, 2017 Aralık ayından 31.08.2021 tarihine kadar bu yana Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan girişim sermayesi yatırım fonlarında yatırım komitesi üyesi olan Selami Düz 01.09.2021 tarihinden itibaren Koordinatör unvanıyla görevine devam etmektedir.

Selami DÜZ

maxis_logo_edited.png

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Maxis”), ülkemizde girişim sermayesi yatırımlarına ilgi duyan uzun vadeli perspektife sahip nitelikli yatırımcılarla büyüme vadeden girişim şirketlerinin sermaye ihtiyaçlarını aynı çatı altında buluşturmak üzere  2017 yılında kurulmuştur. Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraki olan Maxis, dünyada yaygın olan girişim sermayesi yatırım fonları modelinin Türkiye’de farklı yatırım temalarında başarılı uygulama örneklerini gerçekleştirmek suretiyle yatırımcıların aldıkları riske uygun getiri beklentilerine cevap vermeyi ve girişim şirketlerinin sürdürülebilir hızlı büyümesine ve kurumsallaşmasına sağlayacağı yönetim katkısı ile kalıcı değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Yatırım Tezi

Hedef Şirketler

Gücünü iş dünyasının önde gelen sivil toplum gönüllüleri ekosisteminden alan T-Fon, azınlık yatırım gerçekleştireceği Türkiye merkezli şirketlerin finansal, stratejik ve operasyonel ihtiyaçlarına destek olarak ve yönetim katkısı sağlayarak daha rekabetçi ve kârlı hale gelmelerini hedeflemektedir.

Hedef şirketler, başta teknoloji, tarım, gıda, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir küçük ve orta ölçekli şirketlerdir.

bottom of page